O časopisu

MEDIJSKA ISTRAŽIVANJA/MEDIA RESEARCH

ISSN 1330-6928
CODEN MEISFN
UDK 31.77 070 659.3

Izdavač: Naklada medijska istraživanja
Vinogradska 130
10 000 Zagreb
Croatia

hrcak.srce.hr/mediaresearch
www.mediaresearch.cro.net

POVIJEST ČASOPISA MEDIJSKA ISTRAŽIVANJA

Pokrenuli smo Medijska istraživanja 1995. godine, kao prvi hrvatski časopis koji  je na znanstvenoj razini bio specijaliziran za područje medija i novinarstva, namijenjen proučavateljima i studentima javnog komuniciranja, novinarima i zainteresiranoj kulturnoj javnosti. Cilj nam je bio unaprijediti teoriju novinarstva i potaknuti znanstvena istraživanja medija. Takvih je istraživanja  nedostajalo, a i ona koja su postojala  objavljivana su u knjigama, zbornicima ili časopisima nekih drugih disciplina čime su bila teže dostupna zainteresiranoj publici. Komunikacijska znanstvena zajednica bila je u to vrijeme nedovoljno snažna i malobrojna pa je međunarodno uredništvo Medijskih istraživanja ustanovljeno kao nezavisna interdisciplinarna skupina znanstvenika, a djelovalo je izvaninstitucionalno, izvan sveučilišta, fakulteta i instituta što mu je davalo širu mogućnost suradnje i djelovanja.  Zbog manjka  empirijskih istraživanja na početku se teško dolazilo do kvalitetnih radova. Suradnja sa znanstvenicima iz drugih zemalja bila je način da časopis ostvari postavljene ciljeve o kvaliteti prihvaćenih članaka. Kvaliteta se testirala kroz sustav dvostruke anonimne recenzije. Kao što se osjećao manjak vrijednih empirijskih istraživanja i članaka, tako je, pa još i teže, bilo dobiti ekspertne recenzente voljne da savjetom, prije svega mladim autorima, unaprijede kvalitetu recenziranih radova. Mladim autorima, mladim neafirmiranim znanstvenicima uvijek smo davali veliku pozornost i rado im pomagali.  Ipak, od temeljite i stroge recenzije nismo odustajali nikada, jer smo smatrali da časopis mora ispuniti svoju formativnu funkciju u stvaranju standarda objavljivanih radova, odnosno da mora slijediti kriterije kvalitete međunarodnih časopisa u području informacijskih i komunikacijskih znanosti.

DESETA OBLJETNICA MEDIJSKIH ISTRAŽIVANJE 2005. GODINE

U povodu desete obljetnice časopisa, u biblioteci Medijska istraživanja, objavili smo knjigu “Medijska istraživanja i medijska disciplina od 1995-2005” (Doron, 2005)  gdje smo se,  na temelju detaljnog izviješća o svim do tada  objavljenim znanstvenim radovima, osvrnuli na promjenu trendova u medijskoj disciplini tijekom desetogodišnjeg razdoblja. Tim su se povodom, svojim prilozima  u knjizi, ugledne osobe iz javnog i kulturnog života osvrnule na važnost znanstvenih časopisa i na ulogu Medijskih istraživanja u razvoju komunikacijske znanstvene discipline u Hrvatskoj. Sudjelovali smo također u organiziranju gostovanja znanstvenika te u organiziranju znanstvenih i stručnih skupova kao što su primjerice Uloga lokalnih radio-postaja u razvoju demokracije društva, Mediji i etika, Intermedia, Medijska pismenost u digitalno doba – kulturna, ekonomska i politička perspektiva.

MEDIJSKA ISTRAŽIVANJA OD 2005. DO DANAS

Od pokretanja časopisa 1995. godine do danas, objavili smo više stotina znanstvenih radova, teorijskih ili empirijskih istraživanja autora iz cijeloga svijeta. Uz naše domaće, kod nas su objavljivali znanstvenici iz Australije, SAD-a, Nizozemske, Francuske, Švedske, Poljske, Makedonije, Srbije, Slovenije, BiH, Finske, Španjolske, Mađarske, Češke, Belgije. Internacionalizaciju časopisa smo posebno razvijali kroz partnerstvo s međunarodnim europskim projektima COST A20 “Digital Radio Cultures in Europe- The Impact of the Internet on the Mass Media in Europe" , COST A30„East of West: setting a New Central and Eastern European Media Research Agenda”,  COST Action IS0906 „Transforming Audiences, Transforming Societes“. Vezano za spomenute i druge projekte, objavili smo niz tematskih brojeva koje su uredili gosti-urednici: Etika i mediji (Ethics and Media), Interaktivno nakladništvo (Interactive Publishing), Nova medijska agenda: za europsku medijsku politiku u Hrvatskoj, Fotografija kao medij: Slike domovinskog rata (Photography as a Medium: Images of a War), Nedoumice suvremenog novinarstva (Dilemmas of Contemporary Journalism), Mediji i javni interes (Media and the Public Interest), Rod, seksualnost i popularna kultura socijalizma (Gender, Sexuality and Socialist Popular Culture), Međunarodna novinarska ideologija u kontekstu nacionalnih tradicija novinarstva (International Journalistic Ideology in the Context of National Traditions of Journalism), Participativno novinarstvo (Participatory Journalism). Tijekom godina časopis je postao međunarodno vidljiv i prepoznat, a u našoj kao i u nekim susjednim zemljama pokrenuti su slični časopisi kojima su Medijska istraživanja služila kao pozitivan model i suradnik. Prisutni smo u relevantnim  bazama kao što su SCOPUS, Sociological Abstracts i druge, a otvoren pristup časopisu ostvarujemo u bazi hrcak.srce.hr/mediaresearch gdje je zabilježen posjet od preko 400 000 posjetitelja (posjećeno listopada 2016.). Zadovoljni smo što smo postali koristan izvor bibliografskih podataka o recentnoj literaturi i pouzdan izvor informiranja o teorijskim i empirijskim istraživanjima međunarodne znanstvene zajednice s cjelovitim tekstovima.

AUTORIMA I RECENZENTIMA

Veliko hvala recenzentima i autorima. S ponosom gledamo u dosadašnje rezultate koje smo ostvarili sa svojim autorima, recenzentima i urednicima te zahvaljujemo svima koji su pridonijeli uspjehu projekta koji se zove Medijska istraživanja.
Zahvaljujemo recenzentima na doprinosu kvaliteti časopisa, zahvaljujemo na stručnim i angažiranim ekspertizama članaka. Autorima zahvaljujemo na zanimanju za naš časopis, zahvaljujemo im na spremnom odazivu za sve doradu radova u cilju podizanja njihove kvalitete. Molimo Vas da nam i dalje šaljete svoje radove i priloge, kao i prijedloge, pohvale i kritike.