Upute autorima

Medijska istraživanja / Media Research
Hrvatski časopis za novinarstvo i medije

Časopis Medijska istraživanja / Media Research je međunarodno orijentiran. Poziva na suradnju autore koji svojim radovima na interdisciplinaran i inovativan način pridonose teorijskom i metodološkom razvoju komunikacijske discipline. Uredništvo očekuje teorijske i empirijske znanstvene radove, izlaganja sa znanstvenih skupova, recenzije knjiga i prikaze medijskih konferencija. Ključne teme su: komunikacijska i medijska politika i razvoj normativne teorije, razvoj komunikacijskih studija, primjena međunarodnih standarda ljudskih prava u području medija i novinarstva, novinarstvo i mediji u području političkog diskursa, edukaciji i mediji, kultura i mediji, novi i tradicionalni mediji. Sukladno etici znanstvenog publiciranja, uzimaju se u obzir samo članci i radovi koji nisu već bili objavljeni integralno ili u dijelovima u nekom drugom časopisu, elektroničkoj publikaciji ili na webu te koji nisu u postupku recenziranja ili objavljivanja. Medijska istraživanja / Media Research prihvaćaju uvjete licence Creative Commons (CC BY NC ND).

Autori zadržavaju pravo copyrighta na integralni rad uz navođenje izvornika i uz dogovor s izdavačem.
Autori dopuštaju nakladniku postavljanje svojih radova na web stranicu časopisa Medijska istraživanja / Media Research.

Prilozi trebaju biti poslani glavnoj urednici na adresu: urednik@nmi.hr

Rokovi: Datum za dostavu članka je najmanje 2 mjeseca prije izdavanja časopisa.

Oprema: Prva stranica znanstvenog članka treba sadržavati na hrvatskome i na engleskome jeziku:

  1. ime, radno mjesto i znanstveni stupanj autora;
  2. naziv i adresa institucije;
  3. broj telefona, telefaksa i e-adresa;
  4. članci trebaju imati naslov na hrvatskome i na engleskome jeziku;
  5. radovi trebaju biti napisani u okviru 50 000 znakova (8 000 riječi); koristiti font 12 Times New Roman; ne uvlačiti margine, ne koristiti zaglavlja (headers i footers);
  6. trebaju imati sažetak na hrvatskome i engleskome jeziku, od 250 do 300 riječi i ključne riječi;
  7. trebaju biti uređeni prema ovim uputama i lektorirani u hrvatskome i u engleskome jeziku;
  8. tablice, slike i dijagrami trebaju biti numerirani iznad, trebaju imati naslove na hrvatskome i na engleskome jeziku također iznad, a ne pisati unutar slike; ispod u desnom kutu navesti izvore;
  9. bilješke moraju biti dosljedno numerirane kroz tekst i ispisane na kraju rukopisa.  

Citiranje literature u tekstu: Medijska istraživanja primjenjuju harvardski sustav citiranja, referiranja i navođenja bibliografskih jedinica. Npr. citirati izvore na ovaj način: (Virilio, 1998: 45). Sva literatura navedena u popisu treba biti citirana u radu.  

Način navođenja literature:
Knjige: Virilio, P. (1998) La Bombe informatique. Paris: Galilée.
Poglavlja u knjigama i zbornicima: Golding, P. i G. Murdock (1979) “Ideology and the mass media: The question of determination”, 189–224. U: M. Barrett et al.: Ideology and Cultural Production. London: Croom Helm.
Članci u časopisima trebaju biti citirani: Hsueh, M., Yogeeswaran, K. i S. Malinen (2015) “Leave Your Comment Below: Can Biased Online Comments Influence Our Own Prejudicial Attituds and Behaviors?”, Human Communication Research, 41 (4), 557–576. doi: 10.1111/hcre.12059.  

Grafikone slati u formatu zapisa onog programa u kojem su izvorno nastali (npr. MS Excel i sl.).  

Recenzija: Radovi prolaze dvostruku anonimnu recenziju. Autor je dužan popraviti rad prema uputama recenzenata i provesti lekturu hrvatskog i engleskog jezika. Objavljivanje radova i recenzentski postupak se ne naplaćuju. Uredništvo zadržava pravo odbaciti svaki neodgovarajući rad, bez vanjske recenzije.  
 

Radujemo se suradnji s Vama!

Uredništvo